Schola Idesbaldus
voorheen Schola Gregoriana Henricus Beauvarlet


Kalender

Graag een seintje aan de dirigent als je verhinderd bent

- Het programma voor de repetities en diensten wordt verwacht.

____________________________________________

 

 

© Armand Roegiers