Schola Idesbaldus
voorheen Schola Gregoriana Henricus Beauvarlet


Kalender

Graag een seintje aan de dirigent als je verhinderd bent

 

- Pinksterzaterdag 4 juni 14.30 u.: Repetitie in de kerk van Sint Idesbald. Daaropvolgend om 16.30 u. begeleiden we de dienst.

 

 

© Armand Roegiers